3-6 år Fantasia

Her kan du lese litt om hvordan vi har det på storbarnsavdelingen vår Fantasia

På Fantasia er vi kreative både i lek og i kunstneriske prosesser. Barna får utfolde seg med ulike materialer både i rolleleken og i skapende aktiviteter. Vi jobber ut ifra teorien om rommet som den tredje pedagog og bruker barnehagens ute- og inneområde på mange ulike måter i tråd med barnas lek og interesser.

Vi er mye ute hele året. Vi tar gjerne med oss de kreative ideene ut og bruker mye naturmaterialer i ulike prosesser. Vi drar gjerne på tur i nærmiljøet og bruker blant annet skogen like ved barnehagen aktivt. 

De voksne på avdelingen er engasjerte og interesserte i barnas utrykk. De gir rom for barnas egen kultur i hverdagen samtidig som de er trygge og tilstedeværende rollemodeller for hvert enkelt barn. Barna skal få tid til å utvikle seg i sitt tempo og alle skal kjenne at de har en stemme og mulighet for medvirkning uansett forutsetninger.

Vi ønsker å skape robuste, bærekraftige barn som har tro på egne evner og egenskaper, og egen betydning i fellesskapet.