0-3 år - Lekia

Her finner du litt informasjon om hva som er viktig for barn og voksne på Lekia.

På Lekia jobber vi mye med omsorg. Vi har et stort fokus på å tilrettelegge for trygghet og gode relasjoner. De voksne er tilstede «på gulvet» med barna, både som støtte, observatør og deltaker. Å skape trygghet og gode relasjoner er et kjempeviktig grunnlag for utvikling og læring.

Vi har mye fokus på lek, da leken er barnas læringsarena.  Vi bruker observasjon for å kunne tilrettelegge for og utvikle leken hos barna.

Vi har fokus på å gi barna tid. Tid til å kunne prøve selv. Tid til å kunne delta og medvirke på deres premisser, innenfor trygge rammer. Vi jobber med å ikke begrense barna. De skal få prøve selv, undre seg og erfare i samspill med barn og voksne.