Førskoleklubben

Slik er det siste året for skolestarterne i barnehagen:

Det å være størst i barnehagen er spennende og skolestart er en stor milepæl for barnet.

Barnehagen har egen skolegruppe minimum en gang pr uke for skolestarterne gjennom deres siste år i barnehagen. Her er det fokus på skoleforberedende aktiviteter med vekt på sosialkompetanse og selvstendighet i tillegg til læringsglede og mestringsfølelse. Barna skal oppleve at det er en sammenheng mellom deres siste år i barnehagen og skolestart. Dette oppfyller vi gjennom besøk på skolen, samtaler og ulike aktiviteter i skolegruppen. Vi har som mål at barna skal forlate barnehagen med motivasjon, nysgjerrighet og tro på egne evner i møte med skolen.

Skolestarterne har også som tradisjon å reise på overnattingstur sammen med skolestarterne fra Rakkerungan Gårdsbarnehage, våren før de slutter i barnehagen. De siste årene har vi vært på sjørøvertur til Dyreparken og Abra Havn! Dette har vært veldig spennende og noe barna gleder seg til flere år i forveien og snakker om i mange år etterpå.