Vurdering og progresjon

Evaluering og vurderingens hovedmål er å sikre at vi arbeider i tråd med Barnehageloven og Rammeplanen. Samtidig skal vi videreutvikle denne praksisen og skape progresjon i arbeidet. Her er en oversikt over hvordan vi vil sikre et best mulig tilbud til alle barn i vår barnehage.

  • Årsplanen vår inneholder flere punkter for egenvurdering på de ulike temaene som vi bruker i vårt evalueringsarbeid.
  • Alle ansatte deltar i evalueringsarbeidet
  • Evalueringen er alltid basert på barnets beste, har en faglig tilnærming og skal være i tråd med Rammeplanen

Under ser dere en skisse for hvordan vurderingsarbeidet vårt foregår: