Ved barns sykdom

Ved barns sykdom følger vi FolkeHelse Instituttets retningslinjer.

Se her for våre retningslinjer ved sykdom: Sykt barn