Ny i barnehagen

Det kan være både spennende og litt skummelt å være ny i barnehagen - for både barn og foreldre. Det er viktig for oss at en slik oppstart oppleves som trygg for alle sammen med et størst fokus på barnets trygghet og behov.

Slik vil vi motta barnet ditt i barnehagen vår:

I tråd med Rammeplanen skal barnehagen, i samarbeid med foreldrene, legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen.  

  • Alle nye barn og foreldre i Rakkerungan mottar invitasjon til besøksdag og velkomstbrev med detaljert informasjon før oppstart i barnehagen.
  • Pedagogisk leder på avdelingen har oppstartsamtale med foreldrene i løpet av den første tiden for å danne grunnlag for et godt samarbeid videre.
  • Vi har fokus på god omsorg blant annet gjennom å møte barnet på barnets premisser og lar det få tid til å bli kjent med barn, voksne og nye omgivelser. Trygge og gode relasjoner er grunnsteinen for en god og hverdag i barnehagen. Alle barn får sin primærkontakt i barnehagen for å sikre et tett og nært foreldresamarbeid.
  • Vi buker bæreslynger/bæreseler for å gi raskere tilknytning, tryggere barn og bedre tilvenning.
  • Barnehagen legger vekt på å tilpasse avdelingens rutiner etter enkeltbarnets behov i forhold til for eksempel soving og mat, samtidig som vi har fokus på tryggheten og stabiliteten i felles rammer og rutiner.