Søk barnehageplass

Ønsker du plass i en barnehage med fokus på barns medvirkning, et godt læringsmiljø og samspill med kompetente og trygge voksne? Søk plass hos oss!

Hovedopptaket for barnehageplass har søknadsfrist 1. mars hvert år, men man kan søke utover dette også. Da blir plass tildelt når det er ledig.

 Søk i Kristiansand kommune sin Foreldreportal, eller ta kontakt med styrer for mer informasjon på tlf: 90960261 eller styrer@rakkerungan.no

 

 

En barnehageplass koster per 01.01.2022:3315,- og reduseres til 3050,- fra 01.08.2022 (kommunal makspris) 

Kostpenger: 400,-

Bleieavtale: 150,- (hvis ønskelig)

I Kristiansand er det ordninger for redusert foreldrebetaling. Se linken under for mer informasjon.

Redusert foreldrebetaling