Årsplaner

Årsplanen er vårt styringsverktøy og det pedagogiske arbeidet vårt er i tråd med denne. Årsplanen inneholder mye viktig informasjon om hvordan vi arbeider med ulike temaer og den videreutvikles hvert år.