/>

Fokusområder barnehageåret 2022/2023

Barnehagen har på bakgrunn av pedagogisk praksis, prioritert følgende fokusområde for barnehageåret.

Pedagogisk dokumentasjon: I tråd med Reggio Emilia som et verktøy for medvirkning og bærekraft.

Barns medvirkning: Vi øver barna i å se både sin egenverdi og sin verdi som del av et felleskap.

Matmot og bærekraft: Matjungelen, sun kropp- sunt sinn. Frisk jord- friske mennesker.