Hvem er vi?

Rakkerungan barnehage ligger på Hånes, øst for Kristiansand sentrum. Vi er en 2 avdelings barnehage med plass til 25 barn i alderen 0-6 år. Her kan du lese litt om hva vi tilbyr barn og foreldre i vår barnehage.

Dette tilbyr vi barn og foreldre i vår barnehage

Reggio Emilia pedagogikk...

Som en Reggio Emilia inspirert barnehage fokuserer vi på at alle barn har mange og ulike måter å uttrykke seg på, derav vår visjon: "for barn med 100 språk". Det er viktig at vi som voksne anerkjenner barnas uttrykk og skaper en god barnehagehverdag sammen. Barns medvirkning er en stor del av vårt pedaogiske plattform.

I Reggio Emilia pedagogikken er "veien er viktigere enn målet". Det vil si at vi arbeider gjennom å være i prosesser i stedet for å jage til mål i både formingsaktiviteter og andre pedagogiske opplegg/læringssituasjoner. Det er viktig å undre seg sammen og danne nye teorier omkring spørsmål som dukker opp. Mennesker lærer ikke av å bli fortalt hva som er riktig/galt, men å undre seg over ting og finne svaret sammen. 

"Det man hører glemmer man, det man ser husker man, det man gjør forstår man" - Loriz Malaguzzi (Reggio Emilias grunnlegger). 

Som en Reggio Emilia inspirert barnehage fokuserer vi på 3 faktorer (de 3 pedagogene) for å skape et godt og trygt læringsmiljø som favner ALLE barn og deres behov:

- Den voksne:lytter, tolker og forstår. Undrer seg sammen med barna. Hjelper barnet selv til å finne svar

- Barnet: Har medfødte egenskaper, er i stand til å se muligheter og løsninger. Deres meninger er betydningsfulle for fellesskapet. Viktig at de har tilgang til og får uttrykke seg gjennom forskjellig typer materiale 

- Rommet: skal fremme læring, pirre nysgjerrigheten og gi skapergleder. Innby til lek. Og rommene er i stadig endring, barna er med og påvirker. 

 

Lek..

Leken er grunnsteinen i vår hverdag og personalet er bevisst sine roller i forhold til barnas lek. Vi har fokus på å verne om leken og legger til rette for at alle barn skal få gode lekeopplevelser i barnehagen. Personalet er bevisste sin rolle og betydning for barnas lek gjennom deltagelse og observasjoner. Vi skal skape og legge tilrette for omsorgsfulle relasjoner preget av anerkjennelse og respekt for barnet. Vi har stort rom for frilek i hverdagen, med fokus på barns medvirkning og lekens egenverdi.

 

Full kost...

Vi er en fullkost-barnehage. Det vil si at foreldre ikke tar med matpakke selv, og vi serverer 3 måltider hver dag; Frokost (hvis ønskelig), brød-måltid, et varmt måltid og frukt/grønnsaker. Barn sitter ved bordet opptil 3000 ganger i løpet av et barnehageliv og det er viktig for oss at barna får sunn og god mat, samt opplever mat-glede og mat-mot (tørre å smake på ny mat) hos oss. 

Hver uke baker vi grove brød/rundstykker til lunsj og barna tar stor del i matlagingen. For oss er det viktig at barna får delta i og oppleve hele prosessen omkring matlaging og kosthold. Det bidrar til å skape nysgjerrige barn som ønsker å prøve ny mat. 

 

Kompetente og trygge voksne...

Våre ansatte er det aller viktigste barna møter i barnehagen vår. Vi bruker mye ressurser på å skape kompetente og trygge voksne gjennom både jevnlig kursing/kompetanseheving og evaluering og utvikling av egen praksis og voksenrollen i barnehagen. Hos oss møter barnet ditt lekne, faglige, varme og omsorgsfulle voksne som bruker mye tid på å se hvert enkelt barn og hvilke behov de har. 

Godt foreldresamarbeid...

Vi har et tett og godt samarbeid med foreldre og som en mindre barnehage blir alle foreldre kjent med alle voksne i barnehagen. Det er viktig for oss å skape gode og trygge kommunikasjonskanaler mellom barnehagen og hjemmet. Slik blir barnet fulgt opp på best mulig måte av oss i barnehagen.