Vedtekter

Vedtektene er en slags kontrakt som inngås mellom foreldre og barnehagen når foreldre takker ja til barnehageplassen. Det er viktig å sette seg inn i innholdet i vedtektene.